10.15u - 11.15u Workshop Evalueren (georganiseerd per vakgroep, 11-tal groepen, trainers zijn docenten uit 3 centra, zelfde inhoud). Doel: gemeenschappelijk kader/visie op evalueren creëren. Eigen evaluatiemateriaal kunnen verfijnen/verbeteren.

11.30u - 13.00u Workshop Differentiëren (georganiseerd per vakgroep, 11-tal groepen, trainers zijn docenten uit 3 centra, zelfde inhoud) Doel: gemeenschappelijk kader, gemeenschappelijke taal creëren rond differentiëren en remediëren. Uitwisselen van good practices. Concept/model/theorie sturen we bij uitnodiging door (leerpad/document).  Concrete opdrachten worden door begeleiders opgevraagd en meegebracht naar workshop.